Vornamen Lexikon

Vornamen Lexikon für Bulgarien

Yuliya
Yuliyan
Yuliyana
Yulka
Yuri
Yuriy
Zafira
Zafirka
Zahari
Zaharinka
Zalja
Zalya
Zaprjan
Zapryan
Zarina
Zdravka
Zdravko
Zhan
Zhana
Zhaneta
Zhanina
Zhasmina
Zhejno
Zheka
Zheko
Zhelez
Zhelezna
Zheljazka
Zheljazko
Zheljo
Zhelju
Zhelka
Zhelo
Zhelyazka
Zhelyazko
Zhelyo
Zhelyu
Zheni
Zhenja
Zhenya
Zhetchka
Zhetchko
Zhetcho
Zheyno
Zhinela
Zhivica
Zhivitza
Zhivka
Zhivko
Zhoresa
Zhoro
Zhorzh
Zhorzheta
Zhulian
Zhulieta
Zhulijan
Zhuliyan
Zina
Zinaida
Zlata
Zlatan
Zlati
Zlatin
Zlatina
Zlatinka
Zlatka
Zlatko
Zoia
Zoika
Zoitchka
Zoja
Zojka
Zora
Zorica
Zoritza
Zorka
Zornica
Zornitza
Zoya
Zoyka
Zvanko
Zveta
Zvetan
Zvetana
Zvetanka
Zvetelin
Zvetelina
Zvetil
Zvetka
Zvetko
Zvezdelina
Zvjatka
Zvjatko